Uyardım bak

Bu siteden indirilen herhangi bir kaynak için aşağıdaki uyarıları unutulmaya:

  • Bu ders notları yalnızca dayanışma amacıyla yayımlanmaktadır ve doğruluğuna ya da verilen tarihli dersle aynı olduğuna dair hiçbir garanti yoktur. Kimse “Okudum ama kaldım, dönem uzattım, harç paramı verin!” diyemez, dese de ciddiye alınamaz.


  • Ders öğretmenin atıfta bulunulsa, hatta işgüzarlık yapılıp, tırnak içinde onun sözleri aktarılsa bile, bu atıflarda belirtilenler ve aktarılan sözler dersin öğretmenine ait olarak kabul edilemez. “Bak, falan derste şöyle demişsin, PromeTeatronun adamları da takır takır yazmış,” diye dava neyin açılamaz, polemiklere konu edilemez, Tiyatro Araştırmaları Dergisi’nde 12 punto, çift aralık, Times New Roman formatında (yahut başka formatta) 18.5 sayfa eleştiri yazısı yazılamaz , yazılsa da ciddiye alınamaz.


  • Bunlar tutanak değil, ders notudur ya da kitap özetidir ve notu tutan, özeti yapan kişi, kendine göre bölümlemeler, toparlamalar, özetlemeler yapmış, dersin/kitabın bir hanyasında bir konyasında söylenmiş sözleri kafasına öyle estiği ya da uygun gördüğü için aynı başlık altında birleştirmiş olabilir, olmaya da bilir. “He he, ne biçim öğretmeniniz var, amma da dağınık anlatıyor,” ya da “Valla ben öğretmenin bu denli sistematiğini görmedim,” diye eleştiri ya da övgü yapılamaz, yapılsa da ciddiye alınamaz.
Reklamlar